English
Pozvánka

Zúčastněte se konference „Kreativní komunitní plánování“

vydáno: 25.10.2009

Rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci „Kreativní komunitní plánování“, kterou Centrum pro komunitní práci pořádá ve spolupráci s mezinárodní organizací British Council, městem Plzeň a neziskovými organizacemi CLES - Centre for Local Economic Strategies (UK) a Dodo ry (Finsko) v Plzni ve dnech 5. - 7. 11. 2009.

Konference je zaměřena na sdílení zkušeností se zapojováním veřejnosti do plánování rozvoje měst a s využíváním metody Future City Game (Hra Město Budoucnosti). Je určena pro zástupce místních samospráv, občanského a neziskového sektoru.

Díky účasti na konferenci získáte přehled o nové kreativní metodě zapojování veřejnosti a budete mít příležitost seznámit se se zahraničními zkušenostmi v oblasti plánování rozvoje měst. Získáte tak cennou inspiraci pro činnost Vašeho města či občanského sdružení.

Metoda Future City Game je nový a kreativní způsob zapojení veřejnosti do městského plánování. Vtahuje účastníky zábavnou formou do řešení problémů moderních evropských měst. Učí je komunikovat, konfrontovat své názory, nalézat shodu i prezentovat veřejně vlastní myšlenky a zároveň výrazně přispívá k rozvoji spolupráce občanů a místních samospráv. Metoda Future City Game byla vyvinuta pod patronací mezinárodní organizace British Council. Centrum pro komunitní práci západní Čechy se stalo držitelem licence této metody a zorganizovalo v červnu 2008 nejen v České republice, ale i v Evropě první Future City Game. Do dnešního dne byla tato metoda využita ve více než 10 zemích Evropské unie.

Obsahem konference bude:

Představení výsledků a zkušeností z realizace Future City Game v zemích Evropské unie.

Workshopy zaměřené na:

  • mapování problémů moderních evropských měst v místním i evropském měřítku a hledání jejich řešení,
  • sdílení zkušeností v oblasti zapojování občanů do plánování rozvoje měst,
  • sdílení zkušeností s využitím metody Future City Game,
  • způsoby dalšího využití nápadů, které vznikají v rámci Future City Game.

Pro zájemce, kteří nebyli přímými účastníky Future City Game, doporučujeme účast zejména na prvním dnu konference, kdy budou prezentovány výstupy z her z celé Evropy a budou diskutovány problémy a výzvy, kterým čelí současná města. Tlumočení zahraničních příspěvků do češtiny je zajištěno.

»zpět na přehled aktualit

poslat mail vytiskni
Centrum pro komunitní práci Program 'Evropa pro občany' British Counsil project Creative cities managed by British Concil www stránky města Plzeň Dodo is a dynamic, modern environmental organisation that avoids black-and-white views of the world. Centre for Local Economic Strategies

(c) 2009 www stránky Hanja.eu a ANTstudio.cz


Cenntrum pro komunitní práci, západní Čechy

Americká 29, 301 38 Plzeň

Česká republika

www.cpkp-zc.cz