Future City Game v Plzni
Future City Game v Plzni
Future City Game v Plzni
Future City Game v Plzni
Future City Game v Plzni
Future City Game v Plzni
Future City Game v Plzni
Future City Game v Plzni
Future City Game v Plzni
Future City Game v Plzni
Future City Game v Plzni
Future City Game v Plzni

Future City Game

Hra Město Budoucnosti (anglicky Future City Game) představuje novou kreativní metodu pro zapojování veřejnosti do plánování rozvoje měst. Jejím cílem je týmové vytváření nápadů řešících specifické problémy evropských měst a městských částí.

Tato hra probíhá

jako dvoudenní akce, které se účastní obyvatelé příslušného města, pocházející z různých prostředí a zastupující odlišné obory a názorové proudy.

Herní týmy se soustředí na odhalení a pojmenování společných problémů, kterým města čelí – ekologických, sociálních, hospodářských i kulturních. Cílem hry je navrhnout nejlepší záměr způsobu, jak zlepšit kvalitu života ve městech, ať již v některé konkrétní čtvrti nebo oblasti města, v celém městě, nebo jako odpověď na společné naléhavé problémy, které řeší města všude na světě.

Hráči používají speciálně vyvinutou herní soupravu nástrojů Future City Game (FCG), která je založena na jedinečné a novátorské metodice vypracované British Council, organizací CLES - Centre of Local Economic Strategies (UK), výstavním střediskem URBIS (UK) a dalšími partnerskými organizacemi.

Metodika Future City Game je následující:

  1. vybraní hráči (20-25 lidí) jsou rozděleni do 4-5 týmů,
  2. hrou provází zkušený facilitátor (tzv. Games master), plně seznámený s pravidly a principy hry,
  3. hra probíhá ve dvou dnech; (i) v prvním dni jsou diskutovány (vždy v týmech) problémy a výzvy evropských měst a města, ve které je hra realizována a jejich možná řešení, včetně konkrétních nápadů, jak tyto nedostatky zlepšit a výzvy naplnit; (ii) ve druhém dni jsou tyto nápady konfrontovány s odborníky, často z řad magistrátu města, strategickými i územními dokumenty a terénním šetřením mezi obyvateli města,
  4. týmy soupeří o nejlepší nápad; každý tým na závěr hry svůj nápad ostatním hráčům i pozorovatelům prezentuje libovolným tvůrčím způsobem; k dispozici jsou notebooky, diktafony, fotoaparáty, promítací zařízení, flipcharty a další výtvarné materiály včetně běžných kancelářských potřeb,
  5. hlasují samotní hráči, (kteří nesmí hlasovat pro svůj vlastní nápad) a všichni přítomní pozorovatelé, vítězí tým s myšlenkou, která osloví co největší počet účastníků,
  6. výstupy hry (veškeré vzniklé nápady) jsou následně shrnuty v závěrečné zprávě, kterou obdrží zástupci města a všichni zúčastnění a následně jsou vystaveny ve veřejném prostoru, aby se  se vzniklými myšlenkami seznámili všichni zájemci z řad obyvatel města.

Tato metodika je velmi funkční a kreativní. Vtahuje hráče neformální formou do řešení problémů moderních evropských měst. Učí je komunikovat, konfrontovat své názory, nalézat shodu i prezentovat veřejně vlastní myšlenky a zároveň výrazně přispívá k rozvoji spolupráce občanů a místních samospráv.

Future City Game byla realizována v řadě evropských měst.

První Future City Game proběhla České republice, v Plzni 20. – 21. června 2008 jako součást příprav kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2015. (Více o kandidatuře naleznete na www.plzen2015.cz.) Do dnešního byla tato metoda využita ve více než 10 evropských zemích.

Podívejte se na fotografie z Future City Game!

V připojené fotogalerii naleznete fotografie z her realizovaných v PLzni.

Více o Future City Game

naleznete na webových stránkách českého zastoupení British Council nebo na globálních stránkách projektu Kreativní města (Creative Cities), v jehož rámci byla hra vyvinuta.

KE STAŽENÍ

poslat mail vytiskni
Centrum pro komunitní práci Program 'Evropa pro občany' British Counsil project Creative cities managed by British Concil www stránky města Plzeň Dodo is a dynamic, modern environmental organisation that avoids black-and-white views of the world. Centre for Local Economic Strategies

(c) 2009 www stránky Hanja.eu a ANTstudio.cz


Cenntrum pro komunitní práci, západní Čechy

Americká 29, 301 38 Plzeň

Česká republika

www.cpkp-zc.cz