English
Zhodnocení konference Kreativní komunitní plánování

Zhodnocení konference Kreativní komunitní plánování

vydáno: 23.11.2009

Ve dnech 5. -  7. 11. 2009 se uskutečnila v Plzni mezinárodní konference Kreativní komunitní plánování, která byla zaměřena na sdílení zkušeností se zapojováním veřejnosti do plánování rozvoje měst a s využíváním metody Future City Game (Hra Město Budoucnosti). Konference hostila více než 100 lidí ze 14 zemí Evropy.

Třídenní akce byla účastníky ohodnocena velmi pozitivně. Splnila očekávání 80 % z nich a jako velmi kvalitní ji shledalo 83 % zúčastněných. Téměř všichni mají zájem o další akce zaměřené na setkávání lidí z celé Evropy a přejí si být informováni o jejich konání. Nejvíce se zajímají o setkání zaměřená na kulturu a sociální oblast.

Co účastníci od konference očekávali?

Nejčastěji byla uváděna:

 • výměna zkušeností v oblasti komunitního a územního plánování,
 • seznámení se s metodou Future City Game,
 • sdílení zkušeností s organizací Future City Game, hledání dobré praxe při realizaci Future City Game,
 • setkání s ostatními Game mastery (tj. facilitátory Future City Game), výměna zkušeností,
 • setkání s novými lidmi z celé Evropy, získání kontaktů a inspirace pro práci.

A co příště udělat lépe?

Mezi doporučeními, jak další podobné akce vylepšit, se objevily například následující postřehy:

 • více informací o Future City Game a její organizaci pro účastníky, kteří neměli osobní zkušenost s Future City Game,
 • více prostoru pro diskusi o komunitním plánování a jeho efektivních procesech, společné hledání příkladů dobré praxe,
 • méně nahuštěný program, více času na diskuse, jít více do hloubky,
 • větší různost v organizaci workshopů, lépe připravení facilitátoři,
 • pečlivěji dodržovaný časový harmonogram prezentací,
 • více odborných přednášek, přizvání odborné veřejnosti a zástupců města,
 • distribuce podkladů před konáním konference,
 • více volného času a prostoru pro seznámení se s místem konání konference.

Tato čísla a doporučení vychází z vyhodnocení zpracovaného na základě evaluačních dotazníků, o jejichž vyplnění jsme jako pořadatelé konference účastníky požádali. Celkem bylo zpracováno  62 dotazníků.

Všem účastníkům děkujeme za aktivní zapojení se do programu konference, jejich postřehy, nápady, příspěvky do diskusí a zpětnou vazbu.

Pokud byste ke konferenci či celému projektu „Kreativní komunitní plánování – síť evropských občanů“, který je realizován za finanční podpory programu „Evropa pro občany“ Evropské unie, chtěli doplnit nějaký komentář, napište nám prosím (e-mail: alena.lehmannova@cpkp.cz). Váš vzkaz rádi zveřejníme.

»zpět na přehled aktualit

KE STAŽENÍ

poslat mail vytiskni
Centrum pro komunitní práci Program 'Evropa pro občany' British Counsil project Creative cities managed by British Concil www stránky města Plzeň Dodo is a dynamic, modern environmental organisation that avoids black-and-white views of the world. Centre for Local Economic Strategies

(c) 2009 www stránky Hanja.eu a ANTstudio.cz


Cenntrum pro komunitní práci, západní Čechy

Americká 29, 301 38 Plzeň

Česká republika

www.cpkp-zc.cz