English

Komise navrhuje země, jež budou hostit Evropská hlavní města kultury po roce 2019

vydáno: 02.11.2012

Evropská komise přijala návrh na pokračování iniciativy Evropská hlavní města kultury. Stávající program je platný do roku 2019 a nový návrh obsahuje pořadí, v jakém budou země jmenovat města, která budou používat titul Evropské hlavní město kultury až do roku 2033. Česká republika bude mít tuto možnost v roce 2028.

Podle návrhu bude možné, aby kromě dvou členských států, jež tento titul sdílejí každý rok, směly jednou za tři roky Evropské hlavní město kultury jmenovat rovněž kandidátské nebo potenciální kandidátské země. Plán budou nyní projednávat Evropský parlament a Rada, které jsou povinny přijmout konečné rozhodnutí o budoucím režimu do konce roku 2013.

Jak řekla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež: „Evropská hlavní města kultury jsou jednou z nejviditelnějších a nejúspěšnějších iniciativ, jež EU kdy zahájila. Tato iniciativa kromě toho, že podporuje úžasné kulturní bohatství a rozmanitost Evropské unie, napomáhá přeměně měst, a to ve prospěch jejich občanů i návštěvníků. Soutěžení v členských státech o to, které město získá titul Evropské hlavní město kultury, je náročnější než kdy předtím, což svědčí o jeho trvalé hodnotě a přitažlivosti."

Návrh Komise zachovává hlavní prvky a strukturu současného režimu. Navrhuje zejména, aby se titul i nadále uděloval podle rotačního systému mezi členskými státy (viz příloha). Výběrová kritéria byla změněna s cílem poskytnout potenciálním hlavním městům kultury podrobnější pokyny, které rovněž usnadní celkový výběr a proces sledování zúčastněných měst. Bude více kladen důraz na pákový efekt iniciativy v podněcování dlouhodobého růstu a rozvoje měst, jakož i na evropský rozměr akce a kvalitu kulturního a uměleckého obsahu na příslušný rok.

Souvislosti

Současný program pro Evropská hlavní města kultury (rozhodnutí č. 1622/2006/ES) končí v roce 2019. Jelikož soutěž o daný titul se zahajuje s šestiletým předstihem, aby měla města dostatek času na přípravu, je třeba, aby Parlament a Rada přijaly rozhodnutí o novém cyklu v roce 2013.

Návrh Komise navazuje na několik hodnocení současného systému a na veřejné konzultace uskutečněné od října 2010 do ledna 2011, po kterých následovalo veřejné zasedání v Bruselu v březnu 2011. Ty jasně prokazují, že Evropská hlavní města kultury přinášejí městům a regionům mnoho výhod: ačkoli zůstávají především kulturní akcí, mají významný sociální a hospodářský přínos, zejména jestliže je daná akce součástí dlouhodobé strategie rozvoje zaměřeného na kulturu.

Od zavedení titulu Evropské hlavní město kultury v roce 1985 tento titul získalo již 46 měst. Evropskými hlavními městy kultury v roce jsou 2012 Guimarães (Portugalsko) a Maribor (Slovinsko).

Více informací: http://ec.europa.eu/culture/news/201207201-capitals-beyond-2019_en.htm

»zpět na přehled aktualit

poslat mail vytiskni
Centrum pro komunitní práci Program 'Evropa pro občany' British Counsil project Creative cities managed by British Concil www stránky města Plzeň Dodo is a dynamic, modern environmental organisation that avoids black-and-white views of the world. Centre for Local Economic Strategies

(c) 2009 www stránky Hanja.eu a ANTstudio.cz


Cenntrum pro komunitní práci, západní Čechy

Americká 29, 301 38 Plzeň

Česká republika

www.cpkp-zc.cz